Laksevåg menighets misjonsprosjekt
Laksevåg menighets misjonsprosjekt


gir drømmer til barn med en tøff hverdag

 

 

 

 

Laksevåg menighet støtter et misjonsprosjekt i Thailand - via Det Norske Misjonsselskap (NMS).


Prosjektet heter "Barn og unge i Thailand" og omfatter

  • Drift av Lovsangshjemmets skolefritidsordning   
  • Drift av Immanuel musikkskole
  • Tildeling av stipent til høyere utdanning

Immanuel menighet i Bangkok driver både en skolefritidsordning ved Lovsangshjemmet og Immanuel musikkskole. Musikkskolen holder til i kirkens egne lokaler, mens Lovsangshjemmet ligger inne i slumområdet Klong Toey. I tillegg til å møte barnas behov, fokuserer prosjektet også på barnas familie.
 
SKOLEFRITIDSORDNING: Fire ettermiddager i uken gir Lovsangshjemmets skolefritidsordning tilbud om stimulerende og meningsfulle fritidsaktiviteter som engelsk, musikk, data, leksehjelp, kunst, lek og moro. Her er også en speidergruppe som samler 20-30 barn hver gang.
 
MUSIKKSKOLE: På Immanuel musikkskole får barna opplæring i musikk og lærer å spille et instrument. Skolen har ca. 70 elever.
 
HØYDEPUNKT: De tre store høydepunktene i løpet av i året er sommerskolen, julefesten og en tre dagers leir utenfor Bangkok.

Gjennom aktivitetene lærer barna grunnleggende kristne og menneskelige verdier. Det hjelper dem til å være mer beredt til å møte den tøffe hverdagen de har.

 

Via nyhetsbrev, blogg og facebookside kan du holde deg oppdatert:

Nyhetsbrev fra Thailand

Blogg

Facebook-side

Filmer