Menighetsbladet sitt julenummer
Menighetsbladet sitt julenummer


Her kan du lese bladet

 

 


BUDET Helg og Hverdag nr. 3/4 2017 (Klikk på lenken!)


Menighetsbladet blir nå distribuert av Schibsted, som vanligvis bruker aviskassene.
Hvis du bor i Laksevåg sokn og ikke har fått bladet, så gi beskjed til kirkekontoret!
(Det samme gjelder for Nygård sokn)