Ansatte i Laksevåg menighet

 

Grete Smørås  fung. administrasjonsleder  55 59 71 93   975 34 813   gs447@kirken.no
Kirsten Olsen   sokneprest 55 59 32 31    992 29 224    ko727@kirken.no 
Natalia Medvedeva kantor (vikar) 55 30 81 88    477 17 931   nm329@kirken.no
Erick Mbagga kirketjener 55 59 32 34   466 31 557   em663@kirken.no
Jon Abelsæth kapellan 55 36 22 96       ja456@kirken.no
  menighetspedagog (venter)          
Målfrid Revne Sandvik frivillighetskoordinator 55 30 81 85   988 64 558   ms233@kirken.no